Portfolio maken voor school

Als student is het heden bijna een must: een portfolio maken voor school

Een portfolio maken voor school toont aan de toekomstige school wat een student inhoudelijk bezit aan capaciteiten, wat een student reeds heeft verwezenlijkt, en dit gestaafd door verschillende elementen;

-zowel audiovisueel materiaal als wel documentatie over eventuele andere zaken.
-zoals werkstukken en behaalde prestaties die de persoon in kwestie zelf heeft geselecteerd, om zijn portfolio te documenteren.

Er kunnen ook beoordelingen van mede studenten of docenten aanwezig zijn in deze portfolio

Om een goede portfolio te maken voor school, moet het doel van de student duidelijk overkomen in de portfolio. Een zelfevaluatie van de persoon in kwestie zal dit des te meer illustreren. Het voordeel van een doelstelling in een portfolio maken voor school, is dat men zijn specifieke kwaliteiten kan aanduiden. Men kan ook eigen aandachtspunten aanhalen, net als met een zelf evaluatie. Een eventueel aandachtspunt of een bepaalde creativiteit van de student kan aanduiden waardoor een bepaalde richting van het leerproces werd genomen en men kan beter evalueren, waardoor er bepaalde beslissingen en richtingen zijn aangenomen. Een portfolio maken voor school kan ook voor andere doeleinden handig zijn, namelijk bijvoorbeeld voor een latere werkgever, die dan meer inzicht heeft in de leerprocessen van zijn toekomstige bediende.