Portfolio maken voorbeeld

Om een goed portfolio te maken, moet men meerdere zaken bij de hand hebben

Hier ga ik u in het kort proberen uit te leggen hoe een portfolio maken voorbeeld werkt en welke zaken er in aanwezig moeten zijn. Ten eerste moet een porfolio alle school gegevens bevatten; welke studies, welke specifieke richtingen en specialisaties er gevolgd zijn over de loop der jaren. Deze gestaafd met documenten en diploma?s, getuigschriften en dergelijke. In een portfolio maken voorbeeld kan men ook persoonlijke zaken toevoegen, zoals onderzoekswerken, essays, creaties en andere documentatie die laat uitschijnen welke capaciteiten de student in kwestie bezit. Er kunnen ook beoordelingen van medestudenten en/of van docenten op werken van de student. Naast een zelfanalyse toont deze documentatie de redenen van de genomen richting van de student en deze zijn sterkere en minder sterkere punten.

Het doel van de student moet er ook duidelijk in worden geïllustreerd

In een portfolio maken voorbeeld geven we u de kans om een portfolio te maken met al de informatie die u belangrijk vindt. Bij een portfolio maken voorbeeld moet u dan het geheel dan ook nog in een mooie lay-out gieten dat bij u past om dan nog beter u persoonlijkheid te laten uitschijnen.